Sandbäck station, sida 2


  Häradsekonomiska kartan 1915-1919.
Ekonomiska kartan 1971-1972.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sandbäck: Sida 1 Trafik

Karta BKB linje

Copyright © Stig Lundin 2009