VBlJ


Smalspårig järnäg från Sölvesborg till Karlshamn, 31 km, med sidolinje från Sandbäck till Holje, 15 km. Öppnad 1886. Spårvidd 1067 mm. Tillhörde Karlshamns stad från 1889 och Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) från 1903. Ingick i Blekinge Kustbanor (BKB) från 1906. Till SJ 1942. Sidolinjen Sandbäck - Holje - Olofström nedlagd 1951. Huvudlinjen breddad 1954.


Copyright © Stig Lundin 2005-2009