Linjen Pålsboda - Örebro S

Pålsboda-FinspångKatrineholm-HallsbergFrövi-HallsbergÖrebro-Svartå

Km  Anläggning Namn Anm
0,000 Station Pålsboda
1,242 Väg Bodavägen
3,347 Väg Källbergsbacken
4,679 Hpr Tarstaborg
6,407 Station Tarsta
9,613 Väg Sköllersta
9,843 Station Sköllersta
14,052 Station Kvismaren

Bv

14,129 Svängbro Kvismare kanal 29,5 m.
14,500 Grusgrop Kvismaren grusgrop
17,796 Station Hidingsta
17,936 Väg Hidingsta
19,708 Hpr Sandtorp
21,535 Hpr Stortorp
24,189 Hpr Mark
26,600 Väg Tybble
26,627 Hpr Tybble
29,633 Väg Drottninggatan
29,863 Väg Frykstensgatan
30,378 Station Örebro S
Linjen Pålsboda-Finspång

NÖJ hemsida * Karta Pålsboda-Örebro S

Copyright © Stig Lundin 2002