VB bana

VB km för km: Norrköping Ö - Söderköping - Valdemarsvik, Kummelby - Arkösund


År 1909:
Huvudspår 101 330 m, sidospår 6 430 m, rälsvikt 14,5 - 31,2 kg/m, minsta kurvradie 300 m, största lutning 16 promille, axeltryck 8,0 ton, sth 40 km/h, 17 broar, 120 vägkorsningar, 3 vägportar, 3 vägbroar, 11 egna stationer, 18 hlp, 6 lokvändskivor, 2 vagnvågar.

VB huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005