Wadstena - Fogelsta jernväg

Denna information är hämtad ur 1877 års järnvägskalender:
 

AGJ historiska hemsida * FVÖJ hemsida * FVÖJ utveckling

Copyright © Stig Lundin 2000