MÖJ bana

MÖJ km för km: Linköping - Fågelsta,


År 1909:
Huvudspår 67 500 m, sidospår 17 700 m, rälsvikt 14,5 - 17,2 kg/m, minsta kurvradie 300 m, största lutning 16,67 promille, axeltryck 6,5 ton, sth 35 km/h, 7 broar, 51 vägkorsningar, 2 vägportar, 12 egna stationer, 8 hlp, 1 vagnvåg, reparationsverkstad.

MÖJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005