Fornåsa station, sida 2


Ekonomiska kartan 1948Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus
1897

78+65


Godsmagasin

Fornåsa: Sida 1 Trafik

Karta MÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2008