MÖJ personal 1950 NÖJ VB


Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ) övertogs av SJ 1/7 1950. I samband med förstatligandet gjordes sammanställningar över personal som skulle kunna övergå i statens tjänst. Det följande är ett sammandrag från olika förteckningar rörande TÖJ.

Administrativa avdelningen
Banavdelningen
Maskinavdelningen
Trafikavdelningen


MÖJ hemsida