Bergsbrunna station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 2 anställda, 40 resande och 1 ton gods.
År 1893: 2 anställda, 38 resande och 8 ton gods. 
År 1896: 2 anställda, 44 resande och 15 ton gods.
År 1900: 3 anställda, 51 resande och 18 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 90 resande och 42 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 28 tåg, 129 resande, 26 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 4 anställda, 22 tåg, 88 avg resande, 18 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 2 anställda (1 knt, 1 tb) vid stationen i Bergsbrunna. I medeltal 34 tåg per dag. Under året: 13.090 sålda personbiljetter och 1.036 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Bergsbrunna: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2003