Byvalla station, sida 2


Ekonomiska kartan 1963.Spåret snett ned till höger går till grusgropen.


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Byvalla: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011