Byvalla station, grusgropen


Ekonomiska kartan 1963.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Byvalla: Sida 1 Sida 2
Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008