Byvalla station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 3 anställda, 14 resande och 40 ton gods.
År 1893: 4 anställda, 27 resande och 57 ton gods.
SJ år 1896: 5 anställda, 29 resande och 82 ton gods.
SJ år 1900: 8 anställda, 38 resande och 104 ton gods.
SJ år 1904: 8 anställda, 40 resande och 121 ton gods.
SJ år 1911: 8 anställda, 16 tåg, 31 resande, 184 ton gods ovh 38 till- och frånk godsvagnar.
SJ år 1915: 7 anställda, 18 tåg, 37 resande, 94 ton gods och 34 till- och frånk godsvagnar.
SJ år 1922: 7 anställda, 17 tåg, 17 avg resande, 41 ton gods och 21 till- och frånk godsvagnar. 
Byvalla: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002