Hästbo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 2 anställda, 14 resande och 3 ton gods.
År 1893: 3 anställda, 22 resande och 14 ton gods.
År 1896: 3 anställda, 29 resande och 33 ton gods.
År 1900: 5 anställda,  41 resande och 35 ton gods.
År 1911: 6 anställda, 16 tåg, 43 resande, 41 ton gods och 9 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 5 anställda, 16 tåg, 45 resande, 32 ton gods och 6 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 5 anställda, 18 tåg, 22 avg resande, 21 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
Hästbo: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002