Järlåsa station, trafik


 
År 1922 användes x personer för trafiken i Järlåsa. Under året hade man i medeltal xx tåg per dag. 
I genomsnitt xxx resande och xx ton gods per dag. x till- och frånkopplade godsvagnar per dag.
År 1953 användes 3 personer (1 stm, 2 tb) vid stationen i Järlåsa. I medeltal 32 tåg per dag. Under året: 10.586 sålda personbiljetter och 2.675 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Järlåsa: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2003