Järva - Ulriksdal station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1951.I febr 1875 ska en stationskarlsstuga uppföras.
I april 1883 ska spårsystemet utvidgas.
I maj 1893 ska stationshusets inredning förändras.
1899-1900 utvidgas spårsystemet och man bygger växel- och signalsäkerhetsanläggningar. Ställverkskur uppförs.
1901-1902 byggs ett betjäningshus.
1905 byggs dubbelspår från Ulriksdal till Rotebro. Spårsystemet liksom växel- signalsäkerhetsanläggningarna förändras.
I febr 1906 ska vägbron höjas.
I juli 1909 ska godsmagasinet byggas till.
I aug 1909 är en järnväg från Kapellskär med anslutning i Järva på förslag.
I mars 1910 ska inredningen i stationshuset förändras.
I maj 1911 ska plattformsspärr anordnas.
I dec 1912 ska två boställshus uppföras.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin
1880
Hus 9A
1867
Hus 9B
1900
Hus 9C
1913
Hus 9D
1913
Hus 9E
1914
Hus 9F
1914
Hus 9G
1921
Hus 9H
1921
Hus 9I
1921
Järva-Ulriksdal: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2011