Järva - Ulriksdal station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.


År 1896: 5 anställda, 390 resande och 137 ton gods.
År 1900: 8 anställda, 1050 resande och 64 ton gods.
År 1904: 11 anställda, 792 resande och 56 ton gods.
År 1911: 12 anställda, 49 tåg, 767 resande, 12 ton gods och 25 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: x anställda, xx tåg, xxx resande, xx ton gods och x till- och frånkopplade godsvagnar.


Järva-Ulriksdal: Sida 1 Sida 2

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002