Karlberg station, sida 2
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Stationshus
1933
Plattform 1919
Plattformstak
1934Karlberg: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2011