Karlberg station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1904: 5 anställda, 166 resande och 0 ton gods.
Karlberg: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005