Rosersberg station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1952Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1903

162


Hus 9B
1910

101


Rosersberg: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2008