Rosersberg station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 72 resande och 17 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 92 resande och 20 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 117 resande och 23 ton gods.
År 1911: 6 anställda, 31 tåg, 152 resande, 27 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922  7 anställda, 24 tåg, 95 avg resande, 25 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1953: 5 anställda (1 stm, 1 knt, 3 stk), 72 tåg per dag. Under året: 38.667 sålda personbiljetter och 811 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Rosersberg: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2003