Rosshyttan station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1905-1911.
Ekonomiska kartan 1963.

Ekonomiska kartan 1951

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Mek ställverk
1913
Vägsignal
1936
Säkerhetsanläggn
1952
Rosshyttan: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2011