Rotebro station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1896: 5 anställda, 166 resande och 8 ton gods.
År 1900: 7 anställda, 243 resande och 44 ton gods.
År 1904: 7 anställda, 188 resande och 50 ton gods.
År 1911: 10 anställda, 46 tåg, 867 avg resande, 67 ton gods och 18 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 10 anställda, 34 tåg, 551 avg resande, 102 ton gods och 19 till- och frånkopplade godsvagnar.
Rotebro: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002