Skästra station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1911: 5 anställda, 15 tåg, 49 resande, 25 ton gods och 5 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 5 anställda, 12 tåg, 31 avg resande, 16 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar.
Skästra: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005