Tomteboda station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1951.

Spårskiss Tomteboda

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Tomteboda: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011