Tureberg station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1900: 2 anställda, 80 resande och 10 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 140 resande och 7 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 43 tåg, 306 resande, 20 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 6 anställda, 37 tåg, 833 avg resande, 31 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
Tureberg: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002