Tidtabell Uppsala - Stockholm sommaren 1912 * Mot Sala
Tidtabell ur TÅGTIDTABELLEN sommaren 1912.
Stationsnamnen är "klickbara".
Gäller även vissa anslutningar.

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003-2013