Tidtabell Bräcke - Ånge - Bollnäs - Krylbo - Uppsala - Stockholm sommaren 1925

Tidtabell ur Sv Kommunikationer sommaren 1925. Stationsnamnen är "klickbara"

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005-2013