Edsvalla station
Kil
* Vålberg

11 km från Kil 57 km från Åmål
Km 256,54
Nor förs

Edsvalla
På 1870-talet omfattade Edsvalla bruk, som var ett betydande bruk beläget vid Norsälven, 6 smälthärdar, 4 vällugnar och 2 valsverk, klensmedja och mek verkstad, masugn, såg, 2 kvarnar, tegelbruk och kalkugn. Edsvalla bruk ägde på 1870-talet även bruken i Rottneros, Torsby, Lövstaholm och Kristinefors (alla i Fryksdalen).
I början av 1900-talet fanns i Edsvalla masugn, smältugnar, valsverk, kvarn, såg och tegelbruk samt trämassefabrik. Mindre båtar kunde gå upp för Norsälven till Edsvalla, där en lastageplats var anordnad. Bruket hade 1903 ombildats till aktiebolag, AB Edsvalla Bruk.
Järnväg
Öppnad 1879. Eldrift 1940. Till SJ 1948.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
4 kl ..1908-1924.., 5 kl ..1930-1948, stm18 1948-1952, stm17 1952-1957, Ao12 1957-1962, Ao13 1962-1963..
Post ..1897-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1879-1911 Johan Robert Bruno 1841

1917

1911-1920 H B L Ehrenström 1861 Sts 1886 ---
1920

1921-1924> Alfred Nilsson 1864 Stf Hällefors 1913

1929-1937 Wilhelm Larsson 1883 Stf Älvängen 1914 Stf Surte 1937

1937-1942> Algot Winther 1880 Stf Segmon 1930
1968
1945-1946 Oskar Jansson 1887
Stf Älvängen 1946

1946-1949 Carl Eklundh 1888 Stf Frändefors 1940 Stf Brålanda 1949 1972

1950-1954> Einar Norström 1892 Stf Köpmannebro 1948


1955-1958 G A Ekström 1895
Pension 1958

1959-1961> C Å L Carlström 1917 Stf Lindfors 1957

Edsvalla: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

BJ * Karta BJ linje

Copyright © Stig Lundin 2003-2015