Hörken station
B:s Grängesberg
* B:s Ställdalen

32 km från Bredsjö 24 km från Ludvika Km 94,310
Ljusbarsberg förs
Hörkens stationshus på bilden är från 1912. Det gamla huset brann ner 1911.

På 1850-talet anlades en kanal mellan sjöarna Norra och Södra Hörken.

Järnväg

BJ: Öppnad 1877. Eldrift 1946. Till SJ 1948.

När Bergslagsbanan (BJ) var under anläggning på 1870-talet lät Säfsnäsverken under åren 1874-1876 bygga en egen smalspårig järnväg, SVJ, från Hörken till bruken i Strömsdal, Gravendal och Fredriksberg. Innan BJ öppnades 1877 skedde omlastning vid lastageplatsen Hålldammen, strax norr om Hörken. Den smalspåriga bruksbanan lades ner 1940.

1. BJ banvaktstuga 17 Viludden.
2. BJ banvaktstuga 17A.
3. BJ banvaktstuga 18 Hörkshyttan.

Nära Hörken fanns Hörks hytta, en masugn som sedan 1905 tillhörde av AB Hörks Masugn. 4.283 ton tackjärn och 46 ton gjutgods år 1908. Ca 50 arbetare, varav hälften för kolning.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
3 kl .....1908-1931, 4 kl 1931-1940, 6 kl 1940-1948, tpl ..1950-1963...
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1877-1887 G V Lokrantz 1841
Lantbruk i Dingtuna 1887

1887-1912 A B C Rosén 1846 Stf Öxnered 1882 Pension 1912 1927

1913-1930 Bror Nyman 1879
Stf Grängesberg 1930 1945

1931-1940 Filip Lager 1893 Sts 1917 Sts 1940 1962

1940-1945 Tor Persson 1887 Stf Lindfors 1938 Stf Bredsjö 1945

1945-1947 Teodor Juhlin 1891
Stf Herrhult 1947

1947-1950 Jonas Hammar 1889
Stf Vikmanshyttan 1950


Hörken: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

BJ * Karta BJ linje

Copyright © Stig Lundin 2003-2015