Linjen Åmål- Brålanda

Kil-Åmål ÅmÅJ DVVJ DJ Brålanda-Alvhem

Km  Anläggning Namn
313,705
Station
Åmål

322,877
Station
Tösse

334,360
Station
Ånimskog

347,145
Station
Köpmannebro

355,075
Station
Mellerud

363,53
Station
Erikstad

365,9

Skälebol

372,308
Station
Brålanda


BJ * Karta;: Åmål - Brålamdap 

Copyright © Stig Lundin 2011-2015