Nol station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1890-1897.
Ekonomiska kartan 1962.Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Nol: Sida 1 Trafik

Karta BJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009-2011