Byvalla station
Valla gård
* Byvalla (SJ)

Byvalla station med BLJ-tåg nedkört till stationen sommaren 1964. Nedläggningen skulle snart vara ett faktum och många tågintresserade passade därför på att åka med tåget. Banans båda personboggievagnar (nr 5 och nr 4) går med i tåget. Loket är BLJ nr 5 "Thor". Lägg märke till det fina vitrappade stationshuset och ställverket i bakgrunden. Den ensamma godsfinkan tillhör SJ. Foto: Stig Lundin.
BLJ lok nr 5 "Thor" i Byvalla. Loket står på spåret som leder från BLJ bangård ner till SJ station.

Foto: Stig Lundin.


*

BLJ * BLJ linjekarta

Copyright © Stig Lundin 1999-2008