Järnvägslinjen Byvalla - Långshyttan


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

Den 27 km långa järnvägen från Byvalla station på norra stambanan förbi Stjärnsund till Långshyttan ägdes av Klosters AB. Det var en typisk bruksbana, i första hand tillkommen för brukens egna transportbehov.

Från Byvalla gick järnvägen genom skogstrakter och över mossar förbi Valla och Lerhyttans hållplatser till Dalaåsbo station. Vidare genom skogslandskap förbi hållplatsen Villingen till Stjärnsunds station. Vid Stjärnsund fanns ett järnverk med valsverk, plåtslageri och smedja tillhörigt Klosters AB. I början av 1900-talet fanns även en ångsåg med två ramar där. Det var vid Stjärnsund som Kristoffer Polhem på 1700-talet testade en del av sina uppfinningar. "Stjernsundsuren" blev riksbekanta.

Från Stjärnsund gick BLJ genom bebyggda trakter, vackert inramade av några sjöar. Hållplatserna Rörshyttan och Västerby passerades innan man efter 11 km kom fram till Långshyttan.

I Långshyttan hade Klosters AB ett stort järnverk (Klosterverken) med två masugnar, ånghammare, bessemer- och martinverk, grovvalsverk, smedja, gjuteri och mek verkstad. I Långshyttan fanns även tegelbruk, mejeri och kvarn. Långshyttan var BLJ huvudstation och där fanns trafikledning, lokstall och verkstad. Den åkande personalen bodde i Långshyttan.

Från Långshyttan gick ett ca 1 km långt sidospår till Rällingsbergs gruva. 
 


BLJ

Copyright © Stig Lundin 1999