Stjärnsund station
Rörshyttan
* Villingen

11 km från Långshyttan 16 km från Byvalla km 16 Husby förs

Bangårdsritning

Järnväg
Öppnad 1893. Nedlagd 1964.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
3 kl ..1918-1924.., 1 kl 1929-1948..
Post ..1897-1934..
År Namn Född Tidigare Senare År
Anm
1891-1901 Bror August Hjort 1853
Slutat 1901
1904

1901-1905 Axel Herou 1865 Stf Långshyttan 1893 Stf Långshyttan 1905
1936

1905-1924> Thor Schröder 1880 Stf Långshyttan 1901
1954
1929-1948> John Andersson 1898 
Stjärnsund: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

BLJ * Karta BLJ linje * Bilder från Sjtärnsund vid SJK-resan 1964

Copyright © Stig Lundin 1999-2014