Näs - Morshyttans Järnväg (NMJ)

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Morshyttans station på Norra stambanan till Näs bruk. Öppnad för trafik 1876. Längd 12 km. Nedlagd 1921 då den södra delen av järnvägen breddades för att ingå i Näs - Norndals järnväg.


Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2004