Marma station
Älvkarleö * Mehedeby

33 km från Gävle 12 km från Orrskog Km  81,204 Älvkarleby förs

Bangårdsritning 1924

Järnväg
Öppnad 1874. Till SJ 1933. Eldrift 1937.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins ..1889-1912.., 3 kl ..1918-....., 4 kl ..1924-1930..,  6 kl ..1934-1942, 7 kl 1942-1948, stm16 1948-1952, stm17 1952-1957, Ao12 1957-1960, tpl 1960-1962.....
Post ..1897-....., ej poststation ..1938-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1874-1877> Per Johan Carlman 1851

1924

1885-1889 E B Johansson 1853 Stf Åbyggeby 1884 Stf Åbyggeby 1889

1889-1899 Henrik Norrman 1861 Stf Åbyggeby 1887 Stf Söderfors 1899

1899-1904 Jöns (Jönsson) Buhre 1858 Stf Åbyggeby 1898 Stf Örbyhus 1904 1926

1904-1914 Gustaf Österberg  1872 Stf Älvkarleö 1903 Stf Tierp 1914 1934

1914-1931 Ivar Egerström 1878 Sts 1901, från Gävle 1914
Stf Örbyhus 1931 1950

1931-1933 Hilmer Rydberg 1883 Stf Skyttorp 1927 Stf Korsnäsverken 1934 1968

1934-1935> C L Jacobsson 18771936-1942 Emil Johansson 1879

1960

1942-1943> Einar Blomberg 18841945-1948 Knut Norén 1895 Knt 1918
Stf Stöde 1948

1948-1950 Bernhard Horsell 1892 Knt 1939
1976

1950-1953 Algot Frånlund 1900
Stf Dynäs 1953 1979
1955-1958> Yngve Stein 1901


Marma: Sida 2 Trafik Övr pers
Tidtab 1912

UGJ * Karta UGJ linje

Copyright © Stig Lundin 2003-2014