Kallhäll station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1952


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Kallhäll: Sida 1 Trafik

Karta SWB linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2010