Köping station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1905-1911 ovan och Ekonomiska kartam 1961 nedan.
Spårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Köping: Sida 1 Trafik

Karta SWB linje * Karta KURJ linje * Karta ÖKJ linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2011