Lekomberg lp, sida 2Häradsekonomiska kartan

Ekonomiska kartan

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lekomberg Sida 1 Trafik

Karta SWB linje

Copyright © Stig Lundin 2010