Spånga station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906
Ekonomiska kartan 1951

Spårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Spånga: Sida 1 Trafik

Jarta SWB linje

Copyright © Stig Lundin 2008