Tillberga station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1905-1911
Ekonomiska kartan 1962Spårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Tillberga: Sida 1 Trafik

Karta SWB linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2011