Nordanö - Virsbo station

Ängelsberg
* Seglingsberg

11 km från Ängelsberg 11 km från Ramnäs Km 140,454
Ramnäs förs
Byter namn från Nordanö till Virsbo 1891


Järnväg
Öppnad 1876. Till SJ 1945. Eldrift 1956.
1919
Fsp 5, Lk 2, Lbträkol, Bsp Virsbo bruk.
Virsbo bruk
Bruket, 4 km från stationen på andra sidan sjön, skall vara anlagt 1620. Tillverkningen uppgick år 1871 till 392 ton stångjärn och 993 ton smältstycken. Till bruket hörde även kvarn, såg, tegelbruk och ett stort lantbruk. Bruket såldes omkr 1870 till greve C F von Hermansson på Ferna. Efter dennes konkurs övergick bruket 1892 till nybildade Virsbo AB. Bruket kom därefter att i första hand omfatta smedja och mek verkstad med tillverkning av projektiler, järnvägskoppel, skruvbromsar, domkrafter m m. med ca 50 arbetare omkr 1911. Sågen hade då omkr 20 arbetare.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
7 kl ..1912-1933, tpl 1933-1936.., 6 kl ..1940-1944, 7 kl 1944-1948, stm16 1948-1952, stm20 1952-1957, Ao14 1957-1960, Ao12 1962-1963..
Ej poststation ..1946-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1879-1884
Måns Nilsson
1852
Från Kungsängen 1879
Stf Tortuna 1884


1884-1889 J F Berggren 1848 Kond 1882, från Enköping 1884
Stf Tärna 1889

1889-1899 Matheus Johansson 1855
Stf Högfors 1899

1899-1920 Gusraf Alfred (Persson) Forss 1857
Pension 1920


1920-1933 August Steiner 1876 Stf Frösthult 1910 Stf Dala Järna 1933

1933-1936> Ernst Hellman 1877 Stf Sparrsätra 1921


1937-1938 Nils Molin 1890
Stf Bålsta 1939
1940-1944 Gunnar Wallén 1894 Stf Nås 1939 Stf Bro 1944

1944-1948 Axel Karlsson 1894 Knt 1936 Stf Skinnskatteberg 1948

1948-1953 K G Eriksson 1888
Pension 1953

1953-1955 J L Gustafsson 1899 Stf Skultuna 1950 Stf Jakobsberg 1955

1956-1959 O A Stehlin 1896 Stf Grillby 1954


1960-1963> G H Carlsson 1907 Stf Vad 1954

Virsbo: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

SWB huvudsida * Karta SWB linje 

Copyright © Stig Lundin 2003-2015