Älgarås station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan 1958


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1927
Älgarås: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2009-2011