Älgarås station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 5 anställda, 29 resande och 11 ton gods. 
År 1893: 5 anställda, 33 resande och 14 ton gods.
År 1896: 6 anställda, 39 resande och 13 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 16 tåg, 47 resande, 11 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1919: 4 anställda, 12 tåg, 84 resande, 21 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 4 anställda, 13 tåg, 19 avg resande, 12 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar.
Älgarås: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002