Baggetorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 3 anställda, 19 resande och 11 ton gods. 
År 1893: 3 anställda, 12 resande och 27 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 42 resande och 48 ton gods.
År 1919: 5 anställda, 12 tåg, 91 resande, 65 ton gods per dag och 3 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 4 anställda, 15 tåg, 32 avg resande, 42 ton gods och dag. 2 till- och frånkopplade godsvagnar.
Baggetorp: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002