Göteborg C station, sida 2


Ekonomiska kartan 1973
Nytt lokstall med plats för 12 lok uppfört mittför skansen Lejonet 1875.
Ännu ett lokstall uppfört vid skansen Lejonet 1882-1883.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Göteborg: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011