Kilsmo station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1864-1867.
Ekonomiska kartan 1955
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus
1875
Godsmagasin

Hus 9A
1871
Hus 9B
1879
Hus 9C
1874
Hus 9D
1877


1958
Såld
Hus 9E
1914
Kilsmo: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2010