Kilsmo station, trafik


År 1883: 4 anställda, 20 resande och 25 ton gods.
År 1893: 5 anställda, 28 resande och 32 ton gods. 
År 1900: 6 anställda, 36 resande och 48 ton gods.
År 1919: 7 anställda, 12 tåg, 65 resande, 52 ton gods och 9 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 7 anställda, 14 tåg, 27 avg resande, 72 ton gods och 11 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Kilsmo: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002