Liljeholmen station, trafik


År 1883: 15 anställda, 186 resande och 15 ton gods. 
År 1893: 17 anställda, 65 resande och 67 ton gods.
År 1896: 18 anställda, 75 resande och 82 ton gods.
År 1900: 28 anställda, 146 resande och 126 ton gods.
År 1904: 27 anställda, 176 resande och 127 ton gods.
År 1915: 51 anställda, 150 tåg, 395 resande, 311 ton gods och 287 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1919: 73 anställda, 137 tåg, 627 resande, 327 ton gods och 328 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 56 anställda, 102 tåg, 585 avg resande, 221 ton gods och 213 till- och frånkopplade godsvagnar.
Liljeholmen: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002