Saltskog - Södertälje S station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.


SJ år 1896:  9 anställda, 81 resande och 3 ton gods.
SJ år 1900: 12 anställda, 129 resande och 8 ton gods. 
SJ år 1904: 16 anställda, 119 resande och 8 ton gods.Saltskog-Södertälje S: Sida 1 Sida 2

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005